Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 83 Data 2021-03-04
Įmonės informacija
Pavadinimas KogoPay UAB
Įmonės kodas 304956760
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2021-03-04 03-33 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2021-03-04 03-33 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2021-03-04 03-33 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų leidimas 2021-03-04 03-33 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2021-03-04 03-33 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS