Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 3 Data 2011-02-24
Įmonės informacija
Pavadinimas SOLLO, UAB
Įmonės kodas 302575294
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2011-02-24 03-26 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS