Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 79 Data 2020-12-23
Įmonės informacija
Pavadinimas WITTY GLOBAL UAB
Įmonės kodas 305433923
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2023-07-11 03-117 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2023-07-11 03-117 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2023-07-11 03-117 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2023-07-11 03-117 Lietuvos banko valdyba
sąskaitos informacijos paslaugas 2023-07-11 03-117 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2020-12-23 03-205 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2020-12-23 03-205 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2020-12-23 03-205 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų leidimas 2020-12-23 03-205 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2020-12-23 03-205 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS