Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 53 Data 2020-12-23
Įmonės informacija
Pavadinimas Yapily Connect UAB
Įmonės kodas 305602679
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
sąskaitos informacijos paslaugas 2020-12-23 03-204 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2020-12-23 03-204 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS