Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 52 Data 2020-11-26
Įmonės informacija
Pavadinimas RIA Lithuania UAB
Įmonės kodas 305592651
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2020-11-26 03-178 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2020-11-26 03-178 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS