Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 50 Data 2020-09-17
Įmonės informacija
Pavadinimas Finnovative Solutions, UAB
Įmonės kodas 305206391
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
sąskaitos informacijos paslaugas 2020-09-17 03-128 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2020-09-17 03-128 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS