Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 72 Data 2020-08-28
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB "PAYRNET"
Įmonės kodas 305264430
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2020-08-28 03-118 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2020-08-28 03-118 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2020-08-28 03-118 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų leidimas 2020-08-28 03-118 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2020-08-28 03-118 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS