Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Nr. 19 Data 2020-04-27
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB Kelmės vietinis ūkis
Įmonės kodas 162732556
Sprendimo priėmėjas
Priežiūros tarnybos direktorius
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2020-04-27 241-74 Priežiūros tarnybos direktorius
pinigų perlaidos 2020-04-27 241-74 Priežiūros tarnybos direktorius
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2020-04-27 241-74 Priežiūros tarnybos direktorius
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2020-04-27 241-74 Priežiūros tarnybos direktorius
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2020-04-27 241-74 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS