Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 47 Data 2019-09-19
Įmonės informacija
Pavadinimas Flywire Europe, UAB
Įmonės kodas 305020885
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2019-09-19 03-176 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2019-09-19 03-176 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2019-09-19 03-176 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2019-09-19 03-176 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS