C kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Nr. C3 Data 2019-09-23
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,DeRISK Business Solutions"
Įmonės kodas 304882858
Sprendimo priėmėjas
Priežiūros tarnybos direktorius
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pavedimų priėmimas ir perdavimas 2019-09-23 241-267 Priežiūros tarnybos direktorius
finansinių priemonių portfelio valdymas 2019-09-23 241-267 Priežiūros tarnybos direktorius
Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 2019-09-23 241-267 Priežiūros tarnybos direktorius
įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu 2019-09-23 241-267 Priežiūros tarnybos direktorius
investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių 2019-09-23 241-267 Priežiūros tarnybos direktorius
investavimo rekomendacijų teikimas 2019-09-23 241-267 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS