Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 49 Data 2019-05-30
Įmonės informacija
Pavadinimas Verse Payments Lithuania UAB
Įmonės kodas 304932396
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2019-05-30 03-110 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2019-05-30 03-110 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2019-05-30 03-110 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2019-05-30 03-110 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų leidimas 2019-05-30 03-110 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS