Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
54930004FSZUL53NC758

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Airija

Adresas korespondencijai gauti:
La Touche House, 3rd Floor, Dublin 1, Dublinas

Adresas:
La Touche House, 3rd Floor, Dublin 1, Dublinas