Draudimo veiklos licencija

Nr. 35 Data 2015-07-30
Įmonės informacija
Pavadinimas „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinė draudimo bendrovė
Įmonės kodas 304080146
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2022-07-28 03-117 Lietuvos banko valdyba
licencijuoto asmens civilinės atsakomybės už kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės atliekant įmonių bankroto procedūras privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
privalomasis draudimas
statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų, statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-01-12 03-8 Lietuvos banko valdyba
geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas 2016-07-28 03-99 Lietuvos banko valdyba
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
audito įmonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
savanoriškasis draudimas
skraidymo aparatų draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
kredito draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
laidavimo draudimas 2017-03-15 03-45 Lietuvos banko valdyba
teisinių išlaidų draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
finansinių nuostolių draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
turto draudimas nuo kitų rizikų (išskyrus Draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 8 punktą) 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
turto (išskyrus Draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 3, 4, 5, 6 ir 7 punktus) draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
vežamų krovinių draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
geležinkelio transporto priemonių draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
draudimas ligos atvejui 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba
pagalbos draudimas 2015-07-30 03-124 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS