Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 301723587

Administracijos vadovas (-ė): Algimantas Navickas

Kategorija: ES/EEE draudimo įmonė, įsteigusi filialą LR

Šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Adresas:
Universiteto 8A, Akademija, 53345, Kauno raj.

Adresas korespondencijai gauti:
Universiteto 8A, Akademija, 53345, Kauno raj.

Tel. Nr. (8 37) 397 742, Faks. Nr. (8 37) 397 746

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.vereinigte-hagel.net/wp-content/uploads/languages/lt/failai/2018/Tarpininku_sarasas_2018.pdf