Lietuvos bankas
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (F027)
Suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai
Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo investicinis fondas "Orion Agroland Debt Fund"  (I008)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION RE Income Fund I" (I037)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Opportunity Fund I“ (I131)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Orion Absolute Return Fund"  (I009)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION Private Equity Fund I" (I048)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „OAM USA Private Equity Fund“ (I154)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION London Property Fund" (I019)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Diversified RE Fund" (I023)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" (I039)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Social Infrastructure Fund“ (I118)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Debt Fund I“ (I054)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „OAM USA Logistics Fund“ (I155)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai