Lietuvos bankas

Įmonės kodas:
111707985

LEI kodas:
097900BGFL0000045311

Kitos šalies suteiktas kodas:
097900BGFL0000045311

Kategorija:
LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas 12 aukštas, LT-01109, Vilnius

Adresas:
A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas 12 aukštas, LT-01109, Vilnius

Tel. Nr. +370 520 32699

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2020-02-24 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 24 straipsnio 2, 4 dalys, 25 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 5, 6 dalys, 29 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi iki 2019 m. sausio 31 d.) ir 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 28 straipsnio 2, 5 dalys, 29 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 5, 6 dalys (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. vasario 1 d.), Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-154, 42 punktas (redakcija, galiojusi iki 2019 m. vasario 20 d.) ir 37 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. vasario 21 d.), Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150, 26 ir 27 punktai

Bauda : 40000 €

Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus