Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001876

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-03-05 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Žygimanto Liauksmino g. 3A-4, LT-01101, Vilnius

Adresas:
Žygimanto Liauksmino g. 3A-4, LT-01101, Vilnius