Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000011

Įmonės kodas: 110076645

LEI kodas: 549300YR36DTW4GUQM64

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 1999-06-01 galioja iki: 2020-01-15 )

Administracijos vadovas (-ė): Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė

Kategorija: Draudimo įmonės, licencijuotos LR

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 15 55, Faks. Nr. (8 5) 268 15 56

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.seb.lt/atstovai

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2016-05-05 gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-09-26 gyvybės draudimas
2019-05-15 ne gyvybės draudimas Kita
2018-05-23 gyvybės draudimas
2019-08-28 gyvybės draudimas Kita
2019-10-30 gyvybės draudimas
2016-09-28 gyvybės draudimas Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama
2016-11-09 gyvybės draudimas Kita
2017-11-16 gyvybės draudimas Kita
2016-10-05 gyvybės draudimas Kita
2018-09-17 gyvybės draudimas