Lietuvos bankas

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Verkių g. 25 C-1, LT-08223, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Verkių g. 25 C-1, LT-08223, Vilnius

Mob. nr. +370 700 800 75

El. paštas: aiva@paskoluklubas.lt

Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
2017-07-03 Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 7 punktas, 15 straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas