Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 304793904

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas ( galioja nuo: 2018-07-09 )

Administracijos vadovas (-ė): Kęstutis Faktorovičius

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Lvovo g. 105A, LT-08104, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Lvovo g. 105A, LT-08104, Vilnius

Mob. nr. 861601317

El. paštas: [email protected]