Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000353

Įmonės kodas: 304049332

LEI kodas: 5299005I3MGZVBQXY833

Kitos šalies suteiktas kodas: 5299005I3MGZVBQXY833

Licencijų sąrašas:
B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Administracijos vadovas (-ė): Asta Muraškaitė

Kategorija: LR licencijuota finansų maklerio įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius

Tel. Nr. 852111294, Faks. Nr. 852790530

El. paštas: [email protected]