Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000490

Įmonės kodas: 303090931

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-02-05 )

Administracijos vadovas (-ė): Danas Oliškevičius

Kategorija: Elektroninių pinigų įstaiga, turinti Lietuvoje išduotą pilną veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Lvovo g. 25, LT-09320 , Vilnius

Tel. Nr. 8 618 61 837

El. paštas: [email protected]