Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000234

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos licencija ( galioja nuo: 2014-09-16 )

www.alternativepayments.com

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Šiaulių g. 10-32, LT-01134, Vilnius

Adresas:
Šiaulių g. 10-32, LT-01134, Vilnius

Tel. Nr. (8 5)2153018; (8 5) 2075851, Faks. Nr. (8 5)2153077

El. paštas:
[email protected]; [email protected]