Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 122601232

LEI kodas: 2138005MTIBDP42P7U88

Kitos šalies suteiktas kodas: 2138005MTIBDP42P7U88

Licencijų sąrašas:
B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija (galioja nuo: 2002-11-14)

Administracijos vadovas (-ė): Giedrius Steponkus

Kategorija: Finansų maklerio įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Mob. nr. 8 686 74 777

El. paštas: sveiki@steponkus.lt

Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
2016-02-08 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalis ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo 19 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 8 dalis

Įspėjimas