Lietuvos bankas

Šalis:
Švedijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
SE 113 96, Stockholm

Adresas:
SE 113 96, Stockholm