Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
40003482835

Kategorija:
LR licencijuotos elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas

Šalis:
Latvijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Bauskas str. 20, 1004, Riga

Adresas:
Bauskas str. 20, 1004, Riga

Tel. Nr. +37226556868

El. paštas:
[email protected]