Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000448

Įmonės kodas: 304628112

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-03-06 )

Administracijos vadovas (-ė): Thomas Noel Collister Jackson

Kategorija: Elektroninių pinigų įstaiga, turinti Lietuvoje išduotą pilną veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
A. Goštauto g. 40, LT-03163, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
A. Goštauto g. 40, LT-03163, Vilnius

Mob. nr. +370 5 214 1433

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-08-02 Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259, 9 punktas, Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83,19 punktas. Laikinai uždrausti leisti elektroninius pinigus, išskyrus išpirkti kliento turimus elektroninius pinigus ir lėšas, gautas išpirkus elektroninius pinigus, pervesti į kliento vardu atidarytą sąskaitą...