Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000484

Įmonės kodas: 304940980

LEI kodas: 485100Q1L5BMF4Y6MI81

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-12-06 )

Administracijos vadovas (-ė): Virgilijus Mirkės

Kategorija: Draudimo brokerių įmonė, Elektroninių pinigų įstaiga, turinti Lietuvoje išduotą pilną veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Lvovo g. 105, LT-08104, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius