Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000484

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-12-06 )

www.revolut.com

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Quadrum South, Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius

Adresas:
Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2022-06-22 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-06-15 MOKĖJIMO PASLAUGOS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
2022-06-13 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-06-10 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-05-25 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-05-25 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-05-06 MOKĖJIMO PASLAUGOS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
2022-04-22 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-04-22 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-04-21 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-04-20 MOKĖJIMO PASLAUGOS Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo) PDF
2022-04-20 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-04-14 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-04-13 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-03-30 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-03-25 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-03-25 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-03-25 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-03-16 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-01-31 MOKĖJIMO PASLAUGOS Kita PDF
2022-01-26 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2022-01-19 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2021-12-16 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2021-09-22 MOKĖJIMO PASLAUGOS Kita PDF
2021-09-03 MOKĖJIMO PASLAUGOS Kita PDF
2021-08-20 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2021-07-08 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2021-07-02 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2021-06-11 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
2021-04-29 MOKĖJIMO PASLAUGOS Kita PDF
2020-09-30 MOKĖJIMO PASLAUGOS PDF
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2022-03-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 3 dalies 2 punktas, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 40.1-40.3 papunkčiai, 42 punktas, 49 punktas ir 51.7 papunktis.

Bauda : 150000 €