Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas: 900562

Kontaktinis: Nikolay Storonsky

Kategorija: ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas LR neįsteigus filialo

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
4th Floor, 7 Westferry Circus, Londonas

Adresas korespondencijai gauti:
4th Floor, 7 Westferry Circus, Londonas

Tel. Nr. +44 (0) 203 322 83 52

El. paštas: [email protected]