Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000262

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Įmonės kodas :
110067258

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Vasario 16-osios g. 5-1, LT-82135, Radviliškis

Adresas:
Vasario 16-osios g. 5-1, LT-82135, Radviliškis

Tel. Nr. (8 422) 54 253, Faks. Nr. (8 422) 53 783

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2015-08-24 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis.

Įspėjimas