Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB001895

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-07-23 )

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Lvovo g., 08104, Vilnius

Adresas:
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 105A, 08104, Vilnius

El. paštas:
Donna Mitchell, [email protected]