Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000283

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.pareigunuunija.lt

Įmonės kodas :
301788649

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Birželio 23-osios g. 15, LT-03206, Vilnius

Adresas:
Birželio 23-osios g. 15, LT-03206, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 260 8934, Faks. Nr. (8 5) 219 9496

El. paštas:
[email protected]