Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000307

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.puku.lt

Įmonės kodas :
110067443

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Vytauto Didžiojo g. 47-3, LT-83157, Pakruojis

Adresas:
Vytauto Didžiojo g. 47-3, LT-83157, Pakruojis

Tel. Nr. (8 421) 51 156, 60 131, Faks. Nr. (8 421) 60 130

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2013-10-01 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 8 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 punktai, 39.2 papunktis, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2 papunktis

Įspėjimas