Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
6 Bevis Marks, Floors 7-8, EC3A 7BA, London

Adresas korespondencijai gauti:
6 Bevis Marks, Floors 7-8, EC3A 7BA, London