Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
671690653

Kategorija:
ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Belgijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
Rue Joseph Stevens 7, BE-1000, Briuselis

Adresas:
Rue Joseph Stevens 7, BE-1000, Briuselis

El. paštas:
[email protected]