Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000345

Licencijų sąrašas:
B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

www.macteinvest.com

Įmonės kodas :
122601232

LEI kodas :
2138005MTIBDP42P7U88

Kitos šalies suteiktas kodas :
2138005MTIBDP42P7U88

Kategorija:
LR licencijuota finansų maklerio įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
T. Narbuto g. 5, LT-08105, Vilnius

Adresas:
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius

Tel. Nr. +370 5 222 5555, Mob. nr. + 370 631 47774

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2021-10-25 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 16 straipsnio 1, 4, 13, 15, 16 ir 17 dalys, 26 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 10 ir 11 dalys, Alternatyvaus kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 51 straipsnio 6 dalis, Reglamento (ES) 2017/565 3 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 2 dalies a punktas, 65 straipsnio 7 dalis ir 66 straipsnio 1 dalis, Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių 27.3 ir 27.4 papunkčiai, 73, 74, 79, 80, 81 ir 116 punktai.

Bauda : 20000 €

2016-02-08 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalis ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo 19 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 8 dalis