Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000326

Įmonės kodas: 112029270

LEI kodas: Tarptautinis juridinio asmens kodas (pre-LEI kodas) 213800ZY8OD37RGI4E67; FATCA pasaulinis tarpininko identifikavimo numeris (GIIN) QQEYV1.00008.ME.440

Licencijų sąrašas:
Banko licencija

Administracijos vadovas (-ė): Andrius Načajus

Kategorija: Bankai, licencijuoti LR

Banko kodas: 40100

SWIFT kodas: Luminor|DNB SWIFT: AGBLLT2X; Luminor|Nordea SWIFT: NDEALT2X

Banko sąskaita: LT594010049500047594

Informacija: Luminor bank AB naudojami Nordea bank AB Lietuvos skyriaus duomenys: Banko kodas - 21400 Institucijos SWIFT kodas - NDEALT2X

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 21A, 03601, Vilnius

Tel. Nr. 1608, 1554, Faks. Nr. (8 5) 213 9056

El. paštas: [email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2019-05-08 kreditavimo paslaugos Kita
2017-05-31 kreditavimo paslaugos Kita
2019-08-28 mokėjimo paslaugos
2019-03-06 kreditavimo paslaugos Kita
2018-06-27 kreditavimo paslaugos Kita
2018-02-07 mokėjimo paslaugos
2016-06-15 kreditavimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-03-09 kreditavimo paslaugos Kita
2017-02-15 mokėjimo paslaugos Kita
2018-08-08 mokėjimo paslaugos
2019-01-16 mokėjimo paslaugos
2016-08-18 kreditavimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-01-03 kreditavimo paslaugos Kita
2018-10-03 kreditavimo paslaugos Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama
2018-09-19 kreditavimo paslaugos Kita
2018-08-08 kreditavimo paslaugos Kita
2016-09-28 mokėjimo paslaugos Kita
2019-04-03 kreditavimo paslaugos
2017-10-06 kreditavimo paslaugos Kita
2017-12-20 kreditavimo paslaugos Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2015-08-13 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 3 straipsnio 1 dalis

Bauda: 3000 €

2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis

Įspėjimas

2018-02-01 Bankų įstatymo 56 straipsnio 4 dalis

Įspėjimas

2018-11-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Bauda: 150220 €