Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
2138004MKSJ447N91922

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Maltos Respublika