Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000310

Įmonės kodas: 302448934

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Audrius Virbalas

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Taikos pr. 21B, LT-50210, Kaunas

Adresas korespondencijai gauti:
Taikos pr. 21B, LT-50210, Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 33 07 79, Mob. nr. (8 685) 62 121, Faks. Nr. (8 37) 40 65 82

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2014-07-22 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 13 straipsnio 2 ir 10 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 27 straipsnio 2 dalies 2 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9 ir 16 punktai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 (redakcija, galiojusi iki 2014 m. balandžio 30 d.), 24 punktas, 8.1 ir 39.2.1 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 10.1, 10.3.1 ir 10.3.2 papunkčiai

Įspėjimas