Lietuvos bankas

Šalis:
Švedijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
SE 105 23 , Stockholm

Adresas:
SE 105 23 , Stockholm