Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000004

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 2000-08-17 )

www.sbdraudimas.lt

Įmonės kodas:
110081788

LEI kodas:
213800YHLZ5VQZP6TN15

Kategorija:
LR licencijuota draudimo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius

Adresas:
Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius

Tel. Nr. 1813; +350 5 236 2723, Faks. Nr. +370 5 236 2724

El. paštas:
[email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą:
www.sbdraudimas.lt/apie-mus/#partneriai

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2020-04-22 GYVYBĖS DRAUDIMAS PDF
2018-09-05 GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
2017-03-08 GYVYBĖS DRAUDIMAS Kita PDF
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-10-30 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 268 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 1 dalis, Draudimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 116 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 158 (2) straipsnio 1 dalis ir Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-91, 9.1 ir 9.1.3 papunkčiai