Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000004

Įmonės kodas: 110081788

LEI kodas: 213800YHLZ5VQZP6TN15

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 2000-08-17 )

Administracijos vadovas (-ė): Saulius Jokubaitis

Kategorija: LR licencijuota draudimo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 236 27 23, Faks. Nr. (8 5) 236 27 24

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.sbdraudimas.lt/apie-mus/#partneriai

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-09-05 gyvybės draudimas Kita
2020-04-22 gyvybės draudimas
2017-03-08 gyvybės draudimas Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-10-30 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 268 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 1 dalis, Draudimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 116 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 158 (2) straipsnio 1 dalis ir Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-91, 9.1 ir 9.1.3 papunkčiai

Įspėjimas