Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: N/A

Kategorija: ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
136 Buckingham Palace Road, SW1W 9SA, London

Adresas korespondencijai gauti:
136 Buckingham Palace Road, SW1W 9SA, London

Tel. Nr. 02037452826

El. paštas: [email protected]