Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
213800MSUL116VLGKZ71

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Maltos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
The Reed Centre, Blue Harbour, Ta'Xbiex Seafront, XBX 1027, Ta'Xbiex

Adresas:
The Reed Centre, Blue Harbour, Ta'Xbiex Seafront, XBX 1027, Ta'Xbiex