Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: 216772

Kategorija: ES/EEE bankas, teikiantis paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
28 Finsbury Circus, EC2M 7DT, London

Adresas korespondencijai gauti:
28 Finsbury Circus, EC2M 7DT, London

Tel. Nr. 0207 920 4938

El. paštas: [email protected]

Veiklų lentelė pagal MiFID 2

Investicinės paslaugos ir veikla Pagalbinės paslaugos:
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finansinės priemonės
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11