Lietuvos bankas

Įmonė - UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT"

Kodas - I033

Tipas - Uždarojo tipo

Pirmojo taisyklių patvirtinimo data - 2016-07-04

lordslb.lt/

Subjektas - Investicinis fondas

Grupė - Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

Rūšis - Kita

Teisės subjektas - Ne juridinis asmuo