Lietuvos bankas
0-logo-default

Autorizacijos kodas: LB000494

Įmonės kodas: 305022384

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos licencija ( galioja nuo: 2019-03-15 )

Administracijos vadovas (-ė): Rosemary Alice Faulkner

Kategorija: Mokėjimo įstaiga, turinti mokėjimo įstaigos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Lvovo g. 25-104, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Lvovo g. 25-104, Vilnius