Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000303

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.druskininkuunija.lku.lt

Įmonės kodas :
110090118

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
M.K.Čiurlionio g. 111, LT-66161, Druskininkai

Adresas:
M.K.Čiurlionio g. 111, LT-66161, Druskininkai

Tel. Nr. (8 313) 52 315

El. paštas:
[email protected]