Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
D A S House, Quay Side, Temple Back, BS1 6NH, Bristol, Somerset

Adresas korespondencijai gauti:
D A S House, Quay Side, Temple Back, BS1 6NH, Bristol, Somerset