Lietuvos bankas

Šalis: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Adresas:
10 Canons Way, BS1 5LF, Bristol, Avon

Adresas korespondencijai gauti:
10 Canons Way, BS1 5LF, Bristol, Avon