Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000291

Įmonės kodas: 112021619

PVM mokėtojo kodas: LT120216113

Licencijų sąrašas:
Banko licencija

Administracijos vadovas (-ė): Jazukevičienė Jūratė

Kategorija: Bankai, licencijuoti LR

Banko kodas: 72900

SWIFT kodas: INDULT2XXXX

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
K.Kalinausko g. 13, LT-03107, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
K.Kalinausko g. 13, LT-03107, Vilnius

Tel. Nr. 266 4600, Faks. Nr. 266 4601

El. paštas: [email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-09-26 ne gyvybės draudimas Kita
2017-05-17 mokėjimo paslaugos Kita
2016-08-10 mokėjimo paslaugos Kita
2017-06-08 mokėjimo paslaugos Kita
2016-05-18 kreditavimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-06-28 indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas Kita
2017-09-20 ne gyvybės draudimas Kita